1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11. | Tel.: +36(1)356-0089 | e-mail:
| Főoldal | Történetünk | Szentjeink | Életünk | Hírek | Miserend | Közösségi ház | Archívum | Urnatemető | Kapcsolat |


Kérjük, támogassa a Katolikus Egyházat adója 1%-val az útmutató
szerint. Köszönjük!

Napi evangéliumTámogatókEKCP-KP-1-2021/1-000637
EGYH-EOR-21-P-0038EGYH-KCP-14-P-0052


Kommunikációs partner

Mi van?

Lelkipásztori szolgálat


dr. Gábor Elemér - plébános 2022. augusztus elsejétől

   dr. Gábor Elemér plébános 2022. augusztus 1-jétől látja el szolgálatát egyházközségünkben.
Isten kegyelméből a partiumi Székelyhídon láttam meg a napvilágot 1977. január 26-án, a család harmadik gyermekeként. Két bátyám van. Szüleim kereskedelemben dolgoztak.
Éradonyban nőttem fel, itt végeztem az általános iskolát. Családunk vallásgyakorló volt. Hivatásom kibontakozásában nagy hatással volt rám plébánosunknak, Karetka László atyának a közelsége és szép példája. Tizenkét éves koromban már komoly szándék élt bennem, hogy pap legyek. Tizennégy éves koromban a nagyváradi Szent László Gimnáziumba jelentkeztem. Szent László városában tovább erősödött bennem a papi hivatás iránti vágyam, így 1995-ben jelentkeztem a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára.
2002-ben szentel pappá Tempfli József püspök úr. Első kinevezésem a nagyváradi bazilikába szólt mint káplán, és egyben a püspök úr titkára is lettem.
Egy év elteltével kértem a püspök urat, hogy engedjen el Budapestre, mert szeretnék kánonjogból doktorálni. Ő eleget tett kérésemnek. Így kerültem Budapestre, ahol az I. kerületi Batthyány téri) Szent Anna templomban szolgáltam Jánosa Domokos atya mellett mint kisegítő lelkész, káplán, s közben folytattam a tanulmányaimat, illetve tanítottam az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban.
Az itt töltött évek során nagyon megszerettem Budapestet és kértem a saját, ill. a budapesti egyházmegyei vezetést, hogy maradhassak tovább ebben az egyházmegyében. A főpásztorok eleget tettek kérésemnek.
2010-ben kaptam kinevezést a Pestszentlőrinci Szent László Plébániára, ahol tizenkét évig voltam plébániai kormányzó. Megszámlálhatatlan sok szép élménnyel ajándékozott meg a Jóisten a hívek szeretete által ezen a plébánián.
Kánonjogi tanulmányaimat sikerült elvégeznem, 2011-ben doktoráltam. 2012-től az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság ügyhallgatója, kötelékvédője vagyok, 2016-tól jogi- pasztorális tanácsadó, 2021-től pedig bíró.
Folyó év augusztus 1-től kaptam kinevezést a Felsőkrisztinavárosi Plébániára. Bízom benne, hogy Keresztelő Szent János alázatosságával, szerénységével, de hatékonyan sikerül előkészíteni sokak lelkében a Megváltó útját.

A plébános atya az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság ügyhallgatója és kötelékvédője 2012-22, ügyhallgatója és bírója 2022-től.
Helyettes esperes a Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerületben 2017-2022.

Dr. Pákozdi István - plébános 2020-től haláláig

   Dr. Pákozdi István plébános 2020. augusztus 1-jétől látja el szolgálatát egyházközségünkben. Buzgó katolikus, fővárosi polgári családból származik, szüleivel itt lakott a kerületben a Tartsay Vilmos utcában. Szegényen éltek, de becsületesen. Szülein keresztül korán megismerte a keresztény értékeket. Nem szégyelli: gyermekként oltárt állított, misézett a szoba egyik sarkában.
   A papi hivatását a közeli - akkor még állott - Csörsz utcai kápolnában kapta (egy '56-os elűzött pap, Abai Imre által), ezzel a döntésével iratkozott be a bp-i Piarista Gimnáziumba, ahol 1973-ban érettségizett. Az Esztergomi Papnevelő Intézetben tanult, 1978-ban (a budapesti Városmajori templomban) szentelte áldozópappá Lékai László bíboros.
„Állomáshelyei”: újmisés papként Balassagyarmatra került a Szalézi Lelkészségre káplánnak, majd váratlanul Rómába küldték, hogy ott magasabb szinten fejezze be a teológiai tanulmányait. 1982-ben a Pápai Lateráni Egyetemen doktorátust szerzett.
   Esztergomban a teológusok fegyelmi, tanulmányi elöljárója lett, prefektus. Egy évtizedes nem könnyű szolgálat után Paskai László bíboros úr nevezte ki a bp-i Egyetemi Lelkészségre, mint egyetemi lelkészt, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Kar televizió-referensét a katolikus egyházi televíziós műsorok élére. Időközben szentszéki bíró lett és rá hárult a MKPK Ifjúsági Bizottsága titkári feladata is, Balás Béla ifjúságért felelős püspök mellett, 2003. nyaráig. Ekkor a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán kapott tanszékvezetői kinevezést (lelkipásztori tanszék), ahol liturgikát tanított. 2007-től tagja volt 2009-ig a Magyar Akkreditációs Bizottságnak (MAB).
   Korábban volt egy budapesti kis olasz csoportja, akiknek hetenként szentmisét mondott, de ezt időközben egy olasz származású kapucinus atya vette át tőle. 2010. június 1-től felelős szerkesztője a Praeconia liturgikus szakfolyóiratnak. Még esztergomi prefektus korában érseki tanácsos, a főegyházmegyei zsinat egyik szekció vezetőjeként pedig pápai kápláni kitüntetést kapott.
A Magyar Köztársasági Elnöktől 2013. március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át, 2014. március 15-én pedig a XI. ker. Önkormányzatának „Pro Comunitate Újbuda” kitüntetését.
2020. őszétől a PPKE Hittudományi Karán óraadó tanár.

Impresszum 


Készült Magyarország kormányának támogatásával
[ EKCP-KP-1-2021/1-000637  EGYH-EOR-21-P-0038 ]